Press "Enter" to skip to content

Dokumenty magazynowe – wszystko co musisz wiedzieć

Czym są dokumenty magazynowe? Najprościej można powiedzieć, że jest to ogół dokumentów związanych z pracą magazynu przedsiębiorstwa. Mogą one być zarówno papierowe, jak też i elektroniczne. Ta ostatnia forma z biegiem czasu staje się bardziej popularna. Dokumenty te tworzy się i przechowuje po to, aby magazyn działał bez zakłóceń. Przy prawidłowym prowadzeniu dokumentacji magazynowej przepływ towarów przez magazyn jest uporządkowany i może łatwo podlegać naszej kontroli. Ewidencja magazynowa pozwala również na sprawne monitorowanie zaszłości i opóźnień, związanych zarówno z przyjmowaniem, jak i wydawaniem towarów i materiałów przez magazyn przedsiębiorstwa. Dokumenty magazynowe obrotu to kluczowe druki służące prowadzeniu ewidencji magazynu. Sposób prowadzenia dokumentacji magazynowej jest regulowany przez prawo przy pomocy Ustawy z 24 września 1994 o rachunkowości. Każda zmiana stanu w magazynie musi być zgodnie z nią udokumentowana jako operacja gospodarcza, co czyni się za pomocą dowodów księgowych.

Jakie są więc najistotniejsze dokumenty magazynowe?

Przede wszystkim należy tu wymienić instrukcję magazynową. Określa ona zarówno organizację, jak i technologię pracy magazynu naszego przedsiębiorstwa. Informuje ona o tym, w jaki sposób mają być wykonywane wszystkie czynności magazynowe i jaki są ogólne i szczegółowe zasady jego funkcjonowania. Instrukcja ta powinna być źródłem odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pracą magazynu, a dzięki zawartym w niej informacjom można rozwiązać każdy wynikający w trakcie operacji magazynowych problem. Dokumentu tego powinni bezwzględnie przestrzegać wszyscy pracownicy magazynu. Jego elementem składowym są bowiem umowy o odpowiedzialności materialnej. Wprowadzenie instrukcji powinny pokwitować więc wszystkie osoby pracujące w magazynie.

Bardzo ważne dokumenty magazynowe to również dokumenty eksploatacyjne sprzętu. Gwarantują one jego prawidłowa i bezpieczną eksploatację. Określają one dodatkowo sposób jego serwisowania.
Kolejnym istotnym drukiem jest regulamin pracy magazynu. Określone są w nim sposoby postępowania, jakie wynikają z aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów. W dokumencie tym są zawarte między innymi prawa i obowiązki pracowników magazynu. Nie można również zapomnieć o dokumentacji, która opisuje sposób i zasady ochrony i przechowywania danych osobowych. Dotyczy to danych naszych klientów, dostawców i wszystkich kontrahentów naszego przedsiębiorstwa. Dokumentacja adresowa natomiast, określa sposób i miejsce przechowywania materiałów i towarów. Prawidłowo prowadzona usprawni ich rozmieszczenie, a jeśli pracownicy przestrzegają jej zapisów, to będzie można zminimalizować wysiłek ludzki i ograniczyć eksploatację sprzętu.

prowadzenie dokumentacji magazynowej

Podział dokumentacji magazynowej

Dokumentację magazynową zwyczajowo dzieli się według kierunku przepływu towaru. Na tej zasadzie możemy dokonać rozróżnienia na dokumenty magazynowe przychodu i rozchodu. Obecnie większość tych dokumentów wystawianych jest i przechowywanych w formie elektronicznej.Jest to możliwe głównie dzięki zastosowaniu kodów kreskowych i nowoczesnych programów komputerowych do zarządzania magazynem.

Dokumenty magazynowe – przychodowe

  • PZ (przyjęcie zewnętrzne)
  • PW (przyjęcie wewnętrzne)
  • ZW (zwrot wewnętrzny)
  • MM (przesunięcie międzymagazynowe)

Dokumenty magazynowe – rozchodowe

  • WZ (wydanie na zewnątrz)
  • RW (rozchód wewnętrzny)
  • MM – (przesunięcia międzymagazynowe)
[Głosów:12    Średnia:3.2/5]

One Comment

  1. Mariusz Mariusz Post author | 11 lipca 2018

    A jaki rodzaj dokumentacji mam zaznaczyć dla reklamacji towaru? PZ czy PW?

Pozostaw odpowiedź Mariusz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *